Migratie, Somaj si Forta de Munca

Curs 1: Resursele de munca si segmentarea pietei muncii
Discutie: Importanta resurselor de munca. Intelegerea caracteristicilor urmatoarelor categorii: populatia activa, populatia ocupata, salariatii, somerii si pensionarii.
Aplicatii: Statistici privind resursele de munca
Referinte: (1) Institutul National de Statistica. Forta de munca: Tempo Online
                    (2)  Eurostat. Population and social conditions. Labour market
                    (3) International Labour Organisation. ILO Key Indicators of the Labour Market (KILM)

Curs 2: Cerere si oferta pe piata fortei de munca
Discutie: Mecanismele de functionare a pietei muncii. Caracteristicile cererii si ofertei de munca.
Aplicatii: Echilibrul si dezechilibrul pe piata muncii. Piata muncii in Romania.
Referinte: (1) Institutul National de Statistica – Tempo Online
                   (2) Monica Roman. (2003). Resursele umane in Romania. Evaluare si eficienta. Editura ASE.
                   (3) Brândaș, C., & Pânzaru, C. (2015). Analysing of the Labour Demand and Supply Using Web Mining and Data Mining. Big Data and the Complexity of Labour Market Policies: New Approaches in Regional and Local Labour Market Monitoring for Reducing Skills Mismatches, München: Hampp Verlag, 71-87.

Curs 3: Somajul
Discutie: Care sunt tipurile de somaj, cum se calculeaza si care sunt masurile de combatere.
Aplicatii: Statistica somajului. Analiza strategiei europeane privind ocuparea forţei de muncă. Reteaua EURES.
Referinte: (1) European Comission – DG Employment, Social Affairs & Inclusion
                   (2) Institutul National de Statistica – Tempo Online
                   (3) Population and social conditions. Labour Market. Unemployment. EUROSTAT
                   (4) Panzaru, C. (2013). The Determinants of Youth Unemployment. A Times Series Cross-Sectional Data Analysis. Social Work Review, (1), 71-80.

Curs 4: Imbatranirea populatiei, pensionarii si emigratia
Discutie: Efectele produse de declinul demografica asupra pietei muncii si sustenabilitatea sistemelor de securitate sociala.
Aplicatii: Proiectia populatiei.
Referinte: (1) World Population Ageing 2019 Report
                    (2) V. Ghetatu. Evolutia demografica si pe termen lung si sustenabilitatea sistemului de pensii
                    (3) Pânzaru, C. (2015). Some considerations of population dynamics and the sustainability of social security system. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 183, 68-76.

Curs 5: Capitalul uman
Discutie: Intelegerea particularitatilor si dimensiunilor capitalului uman.
Aplicatii: Analiza raportului OECD – Social Capital, Human Capital and Health – What is the Evidence?
Referinte: (1) Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94, S95-s120.
                    (2) Voicu, B. (2004). Capitalul uman: componente, niveluri, structuri. România în context european. Calitatea vieţii, 15(1-2), 137-157.

Curs 6: Structura veniturilor si problema inegalitatii
Discutie: Care sunt generatorii de inegalitate in structura veniturilor.
Aplicatii: Stratificare de gen pe piata muncii.Statistici gender pay gap in Romania/Uniunea Europeana.
Referinte: Blau, F. and Kahn, L. (2016). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. Journal of Economic Literature 55(3), 789-865.

Curs 7: Globalizarea pietei fortei de munca
Discutie: Schimbarile provocate de globalizare pe piata muncii. Mobilitatea know-how-ului si a capitalului.
Aplicatii: Operationalizari ale teoriei sistemelor mondiale
Referinte: (1)Shannon, T. R. (2018). An introduction to the world-system perspective. Routledge.
                    (2) PwC Global CEO Survey – Ediția a XX-a, 2017.

Curs 8: Mobilitatea fortei de munca
Discutie: Rolul mobilitatii fortei de munca in ajustarea dezechilibrelor pe piata muncii.
Aplicatii: Statistica mobilitatii fortei de munca.Mobilitatea know-how-ului si a persoanelor – studiu de caz: Romania.
Referinte: (1) Arpaia, A., Kiss, A., Pálvölgyi, B., & Turrini, A. (2014). Labour mobility and labour market adjustment in the EU.
                   (2) Panzaru, C., & Reisz, R. D. (2017). Brain Drain Migration from Romanian Academia. The End of a Mirage. European Review of Applied Sociology, 10(14), 34-48.

Curs 9: Migratie si dezvoltare
Discutie: Factorii care determină procesele migratorii. Relatia dintre migratie si dezvoltare.
Aplicatii: Validitatea teoriilor explicative ale migratiei. Studiu de caz – Romania.
Referinte: (1) Pânzaru, C., & Reisz, R. D. (2013). Validity of the push and pull hypothesis for the explanation of Romanian migration flows. Journal of Social Research & Policy, 4(1), 93.
                   (2) International Organization for Migration. Migration and development.

Curs 10: Remitentele si migratia de intoarcere
Discutie: Ce sunt remitentele. Rolul remitentelor.
Aplicatii: Statistica remitentelor. Studiu de caz – remitentele in cazul migrantilor romani.
Referinte: (1) De Haas, H. (2005). International migration, remittances and development: myths and facts. Third World Quarterly, 26(8), 1269-1284.
                  (2) Eurostat (2019). Personal remittances statistics.

Curs 11: Piata muncii si economia informala
Discutie: Caracteristici ale muncii in sectorul informal.
Aplicatii: Masurarea muncii informale. Abilitati si competente associate muncii informale.
Referinte: (1) Panzaru C. (2019) Between Formal and Informal Employment: The Case of Freelancers. In Christa Larsen (coord.). Assessing Informal Employment and Skills Needs: Approaches and Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring, Rainer Hampp.
                    (2) International Labour Organisation – Informal Economy.


Curs 12: Digitalizare si piata muncii
Discutie: Impactul digitalizarii asupra pietei muncii.Provocari si efecte.
Aplicatii: Analiza tipurilor competente si abilitati cerute pe piata muncii in era digitalizarii.Nomazii digitali.
Referinte: (1) C Panzaru, A, Iotu (2018). Generation Z Versus the Labour Market: Skills Expectations in a New Era in Developing Skills in a Changing World of Work: Concepts, Measurement and Data Applied in Regional and Local Labour Market Monitoring Across Europe C Larsen, S Rand, A Schmid, A Dean Rainer Hampp Verlag, 2018
                    (2) Harteis, C. (2019). Digitalisation of Work. Work-based Learning as a Pathway to Competence-based Education, 85.

Curs 13: Miscarile sindicale
Discutie: Rolul miscarilor sindicale. Miscarile sindicale si eficienta pietei muncii. Miscarile sindicale si problematica veniturilor.
Aplicatii: Densitatea sindicala. Costul conflictelor de munca.
Referinte: (1) Borjas, G. J. (2016). Labor economics. Boston: McGraw-Hill/Irwin. Cap. 10.

Curs 14: Politici pe piata muncii
Discutie: Interventiile publice in vederea asigurarii unei functionari eficiente şi corectarea dezechilibrelor apărute pe piaţa muncii.
Aplicatii: Clasificarea si taxonomia masurilor privind piata muncii.
Referinte: (1) Institutul National de Statistica. Statistica politicilor privind piaaa muncii (Labour Market Policy – LMP).
                    (2) International Labour Organization. Labour market policies and institutions.

Ciprian Panzaru - Personal Web Page [cpanzaru.socio.uvt.ro]